MAREC 2017

 V LÁSKAVÝCH DLANIACH

01.03.2017

            8.00- SPOVEDANIE

            9.00- SV.OMŠA

04.03.2017

         16.00- FATIMSKÁ SOBOTA

Piatky

        Modlitba krížovej cesty

Pondelky, stredy a piatky o 14:00

        Čítanie a modlenie s p. Marienkou

Ďalšie aktivity

        PEČENIE S P. SOŇOU KIRIPOLSKOU

        TVORIVÉ DIELNE S DEŤMI Z MŠ

 

                                                                    

 

 

„ ĽUDÍ BY BOLO MOŽNÉ UCHRÁNIŤ PRED NEJEDNOU CHOROBOU,

KEBY SME DOKÁZALI USPOKOJIŤ  A POTEŠIŤ ICH SRDCE.“

                               -Elisabeth of Wied-