APRÍL 2017

 V LÁSKAVÝCH DLANIACH

 • 1.4.2017 o 17.30- Fatimské modlenie

 • 4.4.2017 o 10.30-Modlitba krížovej cesty

 • 6.4.2017 o 14.00- Hraná krížová cesta( účinkujú klienti LD)

 • 7.4.2017 o 8.00- spovedanie k 1. piatku, 9.00- sv. omša

 • Pondelky, stredy, piatky o 14.00- čítanie s p. Marienkou CH.

 • 9.4.2017 o 14.00- Hraná krížová cesta (účinkujú klienti LD)

 • 11.-12.4.17- Pečenie veľkonočných baránkov

 • Sväté prijímanie vo veľkom týždni: 14.4.( V. piatok) o 17.00 ,16.4. (nedeľa) o 7.30, 17.4. ( pondelok) o 11.30

 • 14.4.2017- Krížová cesta po dedine

 • 17.4.2017- Šibačka

 • 19.4.2017 o 16.30- Oslavy menín p. R. Šveca a A. Hečkovej a narodenín  V. Škrabáka a T. Petrášovej

 • Pečenie s p. Viktorkou Polákovou- termín sa upresní

 • Tvorivé dielne s deťmi z miestnej MŠ- termín sa upresní

 • Veľkonočný turnaj v kužeľkách- termín sa upresní

 

 

 „ U chorého, ktorému sa dostáva

veľkomyseľnej lásky,choroba z väčšej

časti mizne. Bolesť sa mu zmierni,

 pretože sa s ním o ňu delí súcitné srdce.“    

 

 

„ ĽUDÍ BY BOLO MOŽNÉ UCHRÁNIŤ PRED NEJEDNOU CHOROBOU,

KEBY SME DOKÁZALI USPOKOJIŤ  A POTEŠIŤ ICH SRDCE.“

                               -Elisabeth of Wied-