O nás 

    ZPS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE v Prievaloch je sociálne zariadenie rodinného typu. Popri práci a starostlivosti o našich klientov sa snažíme o vytváranie atmosféry domova. Našim prianím je, aby čas, ktorí trávia klienti v svojom novom domove Láskavých dlaní, bol pre nich časom radosti, bezpečia a pochopenia. Naši klienti sa nemusia báť, že na svoje radosti, ale i trápenia ostanú sami.

    Počas celého roka uskutočňujeme množstvo aktivít a činností, do ktorých sa pasívne i aktívne zapájajú aj naši klienti. Záleží nám na tom, aby sme mali medzi sebou navzájom pekné vzťahy a o tieto sa starali a rozvíjali ich. Každý si nesie bremeno svojej choroby, veku, smútku, samoty, ale napriek tomu sa chceme tešiť z každého nového dňa, ktorý dostaneme a naplniť ho radosťou, úsmevom, dobrou náladou a vzájomnou pomocou.

    Dôraz kladieme na individuálny prístup ku klientom. Každý človek je jedinečnou ľudskou bytosťou a my rešpektujeme jeho ľudskú dôstojnosť a jeho bio--psycho- sociálne a duchovné potreby, jeho právo na súkromie, na svoje túžby. Chceme, aby obyvatelia Láskavých dlaní dokázali  vlastnými silami a potenciálom prežívať svoj každodenný život. My stojíme pri nich a pomáhame, keď už nevládzu a potrebujú aj našu pomoc. 

    Želáme si, aby  obyvatelia Láskavých dlaní prežívali pokojné dni svojej staroby a svojich trápení. Nech sú pre nich Láskavé dlane novým bezpečným domovom, v ktorom nikto nie je sám. Domovom, v ktorom je vždy nablízku NIEKTO, KTO  POČÚVA, CHÁPE, POHLADÍ, POTEŠÍ, NIEKTO KTO ĽÚBI!!!