Stravovanie

    Strava pre klientov ZpS a ZOS Láskavé dlane sa pripravuje v prevádzke Školskej jedálne( ŠJ)  pri Základnej škole a Materskej škole Prievaly 187 ( ďalej „ pri ZŠ a MŠ“) a je dovážaná dodávateľským spôsobom podľa určenej stravnej jednotky. Strava na každý deň sa pripravuje podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka, na príprave ktorého sa podieľa vedúca zdravotná sestra ZpS a ZOS Láskavé dlane. Jedálny lístok s konečnou platnosťou schvaľuje vedúca ŠJ. Jedálny lístok sa nachádza v jedálni, na nástenke zariadenia a na webovej stránke zariadenia.

    Poskytovateľ zabezpečuje  prijímateľovi celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú  raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá: desiata, olovrant. Pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá: desiata, olovrant, II. večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný  odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

jedálny lístok od 20.2.-26.2.2017.JPG

Aktuality

Napíšte nám

13.04.2015 08:43
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k neustálemu zlepšovaniu našich služieb. Navyše, akákoľvek pochvala od spokojného zákazníka je najlepšou odmenou našej práce.