Láskavé dlane

Vitajte na stránkach našej rodiny Láskavých dlaní!

 

  V auguste 2013 bol vykonaný zápis Nájomného domu Senior Prievaly 139 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja, so začiatkom prevádzkovania od 1.januára 2014. Zriaďovateľom tohto zariadenia je Obec Prievaly. Ide o kombinované zariadenie:

o  Zariadenie opatrovateľskej služby ( ZOS)  v zmysle § 36 zákona č.448/2008  Z .z. o sociálnych službách , s kapacitou 10 miest,

o  Zariadenie pre seniorov ( ZPS)  v zmysle § 35 zákona č.448/2008 Z .z. o sociálnych službách, s kapacitou 10 miest.

  Od 1.1.2015 bol Nájomný dom Senior Prievaly premenovaný  na ZPS a ZOS  LÁSKAVÉ DLANE, s kapacitou ZPS- 14 miest a ZOS- 14 miest.

 

    

Náš projekt  "Babičkina záhrada" v programe „ VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ NADÁCIE TESCO sa nám nepodaril vyhrať, ale chceme všetkým poďakovať za podporu. Veľmi si to vážime.

ĎAKUJEME!