APRÍL 2019

4.4.2019  -  Návšteva detí z MŠ Prievaly s tvorivými dielňami
6.4.2019  -  Fatimská sobota - modlenie pri Fatimskej kaplnke
18.4.2019  -  Zelený Štvrtok - Krížová cesta
19.4.2019  -  Veľký Piatok
20.4.2019  -  Biela Sobota
21.4.2019  -  Veľkonočná Nedeľa
22.4.2019  -  Veľkonočný Pondelok
25.4.2019  -  Oslava narodenín klientov v Láskavých dlaniach
Pondelok, Streda, Piatok - Literárny krúžok
Presádzanie plantov
Pravidelné stretnutia pri modlení krížovej cesty v pôstnom období