POKYNY PRE NÁVŠTEVY

AKTUALIZÁCIA ZO DŇA 15.5.2023

 

ODPORÚČANÉ NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Pondelok – Piatok          9,00 hod – 11,00 hod

                                    13,00 hod – 16,00 hod

Sobota – Nedeľa            13,00 hod – 16,00 hod

 

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ

Každý návštevník zaznamená svoj príchod do Knihy dennej evidencie návštev.

Návšteva nie je časovo obmedzená, nie je obmedzený počet osôb.

 

VYCHÁDZKY KLIENTOV MIMO ZARIADENIA

Prijímateľ sociálnej služby pred opustením zariadenia nahlási svoj odchod službukonajúcemu personálu alebo službe pri vchode, ktorú vykonávajú naši prijímatelia sociálnych služieb a zapíše čas odchodu a následne príchodu do Knihy dennej evidencie odchodov a príchodov prijímateľov sociálnych služieb.

POBYT KLIENTA MIMO ZARIADENIA

Termín pobytu príbuzného mimo zariadenia Vás prosíme oznámiť vopred, aby bolo možné nachystať lieky, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva, prípadne osobné veci potrebné v čase neprítomnosti a odhlásiť prijímateľa sociálnej služby zo stravy. Príbuzný pred odchodom vypíše tlačivo Oznámenie o pobyte mimo zariadenia sociálnych služieb, ktoré odovzdá službukonajúcemu personálu a zapíše odchod klienta do Knihy dennej evidencie odchodov a príchodov prijímateľov sociálnej služby.

 

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Hoci už prekrytie horných dýchacích ciest nie je v domovoch sociálnych služieb od 15. mája 2023 povinné, nosenie respirátora návštevníkom v týchto priestoroch naďalej odporúčame. Nachádzajú sa v nich totiž zraniteľné skupiny osôb - osoby vo vyššom veku.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom naďalej odporúčame aj osobám, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia,

 

kontaktné telefónne čísla:        034/657 23 51 - službukonajúci personál

                                              0917/529 446 riaditeľka