Kontakt

V prípade záujmu o viac informácií alebo o osobnú návštevu ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE nás môžete kontaktovať:

  • poštou alebo osobne na adrese:

LÁSKAVÉ DLANE

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Prievaly 139
906 34 Prievaly

Naša webová stránka: www.laskavedlane.webnode.sk

  • telefonicky:
Tel.: 034/6572351- službukonajúci personál

Mobil:  0917 529446 - Mgr. Jana Davinič ( riaditeľka zariadenia)

  • e- mailom:
 laskavedlane@gmail.com
  • osobne:
  • Prievaly 139 v pracovnej dobe:
  • pondelok: 7.00- 15.00
  • utorok:     7.00- 15.00
  • streda:     7.00- 17.00
  • štvrtok:     7.00- 15.00
  • piatok:      7.00- 13.00

IČO: 00309885

Kontaktujte nás