Kontakt

V prípade záujmu o viac informácií alebo o osobnú návštevu ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE nás môžete kontaktovať:

  • poštou alebo osobne na adrese:

Láskavé dlane

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Prievaly 139
906 34 Prievaly

Naša webová stránka: www.laskavedlane.webnode.sk

  • telefonicky:
Tel.: 034/6572351- službukonajúci personál
        0917 529 446 - riaditeľka
  • e-mailom:
 laskavedlane@gmail.com
IČO: 00309885

Kontaktujte nás