Stravovanie

Strava pre klientov ZpS a ZOS Láskavé dlane sa pripravuje v prevádzke Školskej jedálne (ŠJ)  pri Základnej škole a Materskej škole Prievaly 187 ( ďalej „ pri ZŠ a MŠ“) a je dovážaná dodávateľským spôsobom podľa určenej stravnej jednotky. Strava na každý deň sa pripravuje podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka. Jedálny lístok s konečnou platnosťou schvaľuje vedúca ŠJ. Jedálny lístok sa nachádza v jedálni, na nástenke zariadenia a na webovej stránke zariadenia v časti Aktuality.

Poskytovateľ zabezpečuje  prijímateľovi celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú  raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá: desiata, olovrant. Pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá: desiata, olovrant, II. večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.