Vizualizácia poskytovaných sociálnych služieb

Poskytovateľ sociálnej služby ZpS a ZOS Láskavé dlane spracúva informácie o poskytovanej sociálnej službe aj formou ľahko čitateľného textu. Osvedčilo sa nám spojenie textu s názornými ilustráciami, vďaka ktorým je predstava o službe konkrétnejšia. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe používa bežne dostupné informačné technológie a prospekty umiestnené v priestoroch zariadenia. Jedným zo spôsobov informovania našich prijímateľov sociálnej služby o poskytovaných službách v našom zaiadení je aj Vizualizácia poskytovaných služieb ZpS a ZOS Láskavé dlane.