Ubytovanie

    ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE Prievaly 139 – je  dvojposchodová budova s terasou na 2. poschodí, vybavená  výťahom. Nachádza  sa v peknom podhorskom prostredí bohatom na zeleň, v blízkozti  centra obce, susediaca s miestnym kostolom sv. Michala archanjela.
Ubytovanie je poskytované v jednotlivých bytoch s príslušenstvom,  spojené s užívaním spoločných priestorov a poskytovaním vecných plnení spojených s bývaním.
    K dispozícii sú dvojizbové byty s výmerou od 24 m² do 30 m². Byt  pozostáva z izby, kuchynského kúta, balkóna, sprchového kúta a WC.
    Byty sú bezbariérové, WC a sprchy s namontovanými madlami. Obyvateľom - klientom  LÁSKAVÝCH DLANÍ je poskytovaná  celoročná  pobytová sociálna služba v týchto bytoch.
    ZpS a ZOS je ústretové  a v rámci možností umožňuje klientom doplniť si bytový priestor osobnými vecami klienta (rádio, televízor, obrázky), s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť samotného klienta, spolubývajúcich alebo personál.  ZpS a ZOS rešpektuje zásadu, že klientovi dáva pocit súkromia.