Ubytovanie

    ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE Prievaly 139 – je  dvojposchodová budova s terasou na 2. poschodí, vybavená  výťahom. Nachádza  sa v peknom podhorskom prostredí bohatom na zeleň, v blízkozti  centra obce, susediaca s miestnym kostolom sv. Michala archanjela.
Ubytovanie je poskytované v jednotlivých bytoch s príslušenstvom,  spojené s užívaním spoločných priestorov a poskytovaním vecných plnení spojených s bývaním.
    K dispozícii sú tri garsónky s výmerou 24 m² a desať jednoizbových  bytov s výmerou   od 28 m² do 30 m² .  Jeden byt obýva jeden alebo dvaja klienti. Byt  pozostáva z izby, kuchynského kúta, balkóna, sprchového kúta a WC.
    Byty sú bezbariérové, WC a sprchy s namontovanými madlami. Obyvateľom - klientom  LÁSKAVÝCH DLANÍ je poskytovaná  celoročná  pobytová sociálna služba v prenajatých  bytoch.
    ZpS a ZOS je ústretové  a v rámci možností umožňuje klientom zariadiť si svoje bývanie  vlastným nábytkom a byt doplniť  osobnými vecami klienta (rádio, televízor, obrázky), s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť samotného klienta , spolubývajúcich alebo personál.  ZpS a ZOS rešpektuje zásadu, že klientovi dáva pocit súkromia .